Třída Rytíři

Třída dětí ve věku 4 - 7 let

 Vyučující pedagogové

 • Kateřina Bugajová
 • Hana Krajňaková

Asistenti pedagoga   

 • Kateřina Augustinová
 • Zuzana Komůrková                 

Režim dne:

6.30 - 8.30      hry a činnost podle výběru

8.30 - 8.40     úklid hraček

8.40 - 9.00     komunitní kruh a pohybová aktivita 

9.00 - 9.15     osobní hygiena a přesnídávka    

9.15 - 10.00   společná řízená pedagog.činnost doplňována volnou hrou

10.00 - 11.30  příprava a pobyt venku   

11.30 - 12.00  oběd a osobní hygiena

12.00 - 12.15  hygiena a příprava na odpočinek

12.15 - 14.00  odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí

14.00 - 14.30  odpolední svačina

14.30 -16.00  odpolední hry a zájmová činnost

 Časy jídel jsou závazné, jinak je denní program flexibilní. Pružně reagujeme na situaci ve třídě.

          

          Třídu navštěvuje celkem 24 dětí.

          Ve školním roce 2023 - 2024 budeme pracovat podle tématu „ Indiáni ".  Pro mladší děti budou úkoly i obsahy zjednodušovány.

          Do plánu tradičně přidáváme povídání o novém měsíci - v jeho první den; narozeniny dětí a další příležitostné akce MŠ. Zaměřujeme se na ekologickou a polytechnickou výchovu. Máme kolem sebe krásnou přírodu, chceme ji dětem přibližovat v různých formách – pokusy, pozorování, tvoření z přírodnin, tvoření ze dřeva ….  Navštěvujeme semináře a programy s ekologickou tématikou, jsme v síti Mrkvička.

           S předškolními dětmi vypracujeme, stejně jakov předchozích letech soubor „Strom“, který poukazuje na možné oslabené oblasti. 

           Pravidelně navštěvujeme Obecní knihovnu v Plavsku a půjčujeme si knihy, sportujeme na školním hřišti, vydáváme se do lesa a pozorujeme ho v jeho proměnách. Máme možnost pracovat v dřevodílně, nebo využívat přírodní zahradu za MŠ.

        

Některé nadstandartní  aktivity :

 • výuka angličtiny - skřítek Billy a jeho hravá angličtina  
 • divadelní představení v naší MŠ a zaměřujeme se i na kvalitu představení
 • předškolní děti mají možnost návštěvy v ZŠ (škola nanečisto)
 • podporujeme akce rozšiřující znalosti dětí - dny otevřených dveří, výlety
 • dopravní čtvrtky – pravidelně jezdíme na dopravním hřišti před MŠ
 • společně se ZŠ realizujeme tvořivé dílny pro veřejnost  (vánoční, podzimní, velikonoční)
 • bruslení a předplavecký výcvik  v J.Hradci

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz