Třída Dráčci

Třída dětí ve věku 2 - 4 let

 

Vyučující  -  Hana Krajňaková

                       Hana Kovářová

 

Režim dne:

 6,30   -    8,30        volná hra ve třídě Rytířů

 8,00                       odchod dětí do třídy Dráčků

 8,30   -    8,45        komunitní kruh a ranní cvičení

 8,45   -    9,00        dopolední svačina

 9,00   -    9,30        řízená pedagogická činnost (učíme see hrou)

 9,30  -    11,30       pobyt venku

11,30  -   12,00       oběd (třída Rytířů)

12,00  -   12,15       hygiena a příprava na odpočinek ve třídě Dráčků

12,15  -   14,00       odpočinek, relaxace

14,00  -   14,30       odpolední svačina

14,30  -   16,00       odpolední činnost s hrou ve třídě Rytířů

 Časy jídel jsou závazné, jinak je denní program flexibilní. Pružně reagujeme na situaci ve třídě.

 

 

 Třídu navštěvuje celkem 19 dětí.

          Ve školním roce 2022 - 2023 budeme pracovat podle tématu „ Z pohádky do pohádky".  

          Do plánu tradičně přidáváme povídání o novém měsíci - v jeho první den; narozeniny dětí a další příležitostné akce MŠ. Zaměřujeme se na ekologickou a polytechnickou výchovu. Máme kolem sebe krásnou přírodu, chceme ji dětem přibližovat v různých formách – pokusy, pozorování, tvoření z přírodnin, tvoření ze dřeva … Navštěvujeme semináře a programy s ekologickou tématikou, jsme v síti Mrkvička.

            Během roku dodržujeme oslavy narozenin dětí. Pravidelně navštěvujeme Obecní knihovnu v Plavsku a půjčujeme si knihy, sportujeme na školním hřišti, vydáváme se do lesa a pozorujeme ho v jeho proměnách. Máme možnost pracovat v dřevodílně, nebo využívat přírodní zahradu za MŠ.

Některé nadstandartní aktivity :

  • divadelní představení v naší MŠ a zaměřujeme se i na kvalitu představení
  • podporujeme akce rozšiřující znalosti dětí - dny otevřených dveří, výlet
  • dopravní pátky – pravidelně jezdíme na dopravním hřišti před MŠ
  • společně se ZŠ realizujeme tvořivé dílny pro veřejnost  (vánoční a velikonoční)

 

               

       

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz