Třída Dráčci

Třída dětí ve věku 2 - 4 let

 Vyučující 

  • Hana Kovářová
  • Zdeňka Vildová

Režim dne:

6.30 - 8.00      hry a činnost podle výběru ve třídě starších dětí

8.00 - 8.30      přechod a volná hra ve třídě mladších dětí

8.30 - 8.45      úklid hraček

8.45 - 9.00      komunitní kruh a pohybové aktivity

9.00 - 9.15      osobní hygiena a přesnídávka

9.15 - 9.45      společná řízená pedagog.činnost doplňována volnou hrou

9.45 - 11.00    příprava a pobyt venku

11.00 - 11.30  oběd a osobní hygiena ve třídě starších dětí

11.30 - 12.00  hygiena a příprava na odpočinek

12.00 - 14.00  odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí

14.00 - 14.30  přechod, hygiena a svačina ve třídě starších dětí

14.30 - 16.00  odpolední hry a zájmová činnost ve třídě starších dětí

Časy jídel jsou závazné, jinak je denní program flexibilní. Pružně reagujeme na situaci ve třídě.

  

 Třídu navštěvuje celkem 19 dětí.

          Ve školním roce 2023 - 2024 budeme pracovat podle tématu „ Indiáni ".  

          Do plánu tradičně přidáváme povídání o novém měsíci - v jeho první den; narozeniny dětí a další příležitostné akce MŠ. Zaměřujeme se na ekologickou a polytechnickou výchovu. Máme kolem sebe krásnou přírodu, chceme ji dětem přibližovat v různých formách – pokusy, pozorování, tvoření z přírodnin, tvoření ze dřeva … Navštěvujeme semináře a programy s ekologickou tématikou, jsme v síti Mrkvička.

            Během roku dodržujeme oslavy narozenin dětí. Pravidelně navštěvujeme Obecní knihovnu v Plavsku a půjčujeme si knihy, sportujeme na školním hřišti, vydáváme se do lesa a pozorujeme ho v jeho proměnách. Máme možnost pracovat v dřevodílně, nebo využívat přírodní zahradu za MŠ.

Některé nadstandartní aktivity :

  • divadelní představení v naší MŠ a zaměřujeme se i na kvalitu představení
  • podporujeme akce rozšiřující znalosti dětí - dny otevřených dveří, výlet
  • dopravní pátky – pravidelně jezdíme na dopravním hřišti před MŠ
  • společně se ZŠ realizujeme tvořivé dílny pro veřejnost  (vánoční a velikonoční)

 

               

       

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz