O mateřské škole

Mateřská škola je provozována v budově, která se nachází se uprostřed obce a již z dálky jsou vidět její veselé venkovní barvy, vybavená zahrada a zastřešená terasa. Chodby i třídy zdobí dětské výtvory a stále se něco vylepšuje.

Na zahradě před mateřskou školou je dopravní hřiště se značkami a můžeme nabídnout i dětská kola a koloběžky. Na volných místech jsou umístěné herní prvky, které jsou u dětí velmi oblíbené. Travnatá plocha za budovou se proměnila na veřejnou přírodní zahradu, do které bylo začleněno jezírko, kamenné zídky, ohniště, vrbový tunel, kopec, vodní dráha a další přírodní prvky. Přímo za mateřskou školkou u zahrady je pergola s píckou. 

Mateřská škola je dvoutřídní, navštěvují ji děti od 2. do 6. let. Každý rok máme jiné celoroční téma. MŠ je registrována v síti škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička.

Děti s vadou řeči navštěvují logopedickou nápravu řeči a učitelky napomáhají při docvičování správného mluvení. S předškolními dětmi se vypracovává soubor Strom, který poukazuje na možné oslabené oblasti.

Starší děti se každý rok účastní předplaveckého výcviku spolu s dětmi ze ZŠ, mají možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka, chodí si půjčovat knihy do místní knihovny, navštěvují sportovní hřiště u ZŠ.

Děti z MŠ se společně s dětmi ZŠ zapojují do kulturního dění v obci. Připravují vystoupení na Vánoce, ke Dni matek nebo např. karneval.
Snažíme se o maximální zapojení rodičů do dění v MŠ. Připravujeme tři setkání s rodiči.

Plavsko se nachází v chráněné oblasti Třeboňska a tak využíváme krásné přírody, kterou je obec obklopena.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz