Sportovní kroužek

Sportovní kroužek je zaměřen na všeobecný rozvoj pohybových dovedností. Cílem je budovat u dětí vztah ke sportu jako takovému a následně tento vztah utužovat. Náplní sportovního kroužku jsou především hry zaměřené na vytrvalost, hbitost, rychlost a obratnost. Dáváme si ale také záležet na koordinaci všech pohybů dohromady. Někdy zařazujeme i relaxační cvičení a bez pochyb i protahovací a posilovací prvky. Většinu času trávíme týmovými sporty, při kterých se děti učí spolupracovat, umět prohrávat, ale i vyhrávat. To vše při dodržování pravidla fair play. Většinu času trávíme na venkovním multifunkčním hřišti, při velmi nepříznivém počasí využíváme školní tělocvičnu.

thumbnail 20211022 104427

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz