1. třída 2021 - 2022

Finišujeme. Už jen pár dní a jsou prááááazdniny.
A co děláme?
Samostatnou práci s jednotlivci, ve dvojicích, ve trojicích, kdy se učíme spolupracovat, plánovat a komunikovat.
Při samostatné práce využíváme hry Logiko, počítáme pomocí krokoměrů, vytváříme obrazce pomocí geobordů, učíme se o penězích i hodnotách.
V českém jazyce hledáme v textu slovní druhy, učíme se předložky, čteme a přiřazujeme obrázky, učíme se nová písmenka (prvňáci).
Neleníme a překonáváme překážkové dráhy, hrajeme florbal.
Učíme se o chovu zvířat, hledáme rozdíly mezi vhodnými a nevhodnými způsoby chovu zvířat, povídáme si o týráním zvířat.
Tancujeme, zpíváme, hrajeme na nástroje.
Naučili jsme se mnoho nového, tak to přes prázdniny nezapomenout a brzy na viděnou třídu výš.

fotogalerie ČERVEN
20230608 093725

Prázdniny už pomalu buší na dveře a my se do svých hlaviček snažíme dostat posledních pár nových informací, fakt a dovedností.

V matematice druháci probírají obvod a obsah, skládají trojúhelníky.
Taky tvoříme trasy pro autobus, skládáme z tvarů zvířátka a stavíme z Kaply.
V češtině třeba hrajeme hru slovní druhy, jelikož při hře, jakožto přirozené činnosti, si víc zapamatujeme. Taky čteme, malujeme na tabuli, předvádíme, popisujeme a hádáme slovesa.
Vyrábíme anglickou knížečku, také přání maminkám, učíme se množné číslo a pomocí pohybových her opakujeme všechna slovíčka.
Výtvarně zpracovávame proces vývoje motýla z plastelíny a povídáme si o bezobratlých.
Trénujeme samostatnou práci, ale také práci ve skupinách či ve dvojicích.
Zkoušíme tanec včelích medvídků.
Na školním dvorku hledáme různé věty s pokyny a podle nich malujeme dočtenářského deníku obrázek.
 
fotogalerie KVĚTEN
IMG 2023 6 6 135130

A co jsme dělali v dubnu?
Duben odstartovaly VELIKONOČNÍ ÚKOLY ve čtení, psaní, luštění, počítání.
Také nám v dubnu skončil kurz bruslení.
Začínáme novou látku.
V angličtině nová slovíčka rostlin a počasí, v češtině druháci začínají slovní druhy, o větách jednoduchých a souvětích, skládání slov podle abecedy, prvňáci se učí psát nová písmena.
V matice prvňáci a druháci řeší úkoly s chameleonem a hmyzí úkoly.
Hrajeme pohybové hry na splynutí s přírodou, čteme, píšeme, počítáme, tvoříme s modelovací hmotou, koukáme na naučná videa, děláme společné shrnutí na velký papír o tom, co jsme se dozvěděly o hmyzu.
Zkoušíme rytmus s paličkami, tvoří čápy a nakonec nás čeká čarodějnický den.
Tak zase v květnu.
 
fotogalerie - DUBEN
DC7A7438 485A 49D3 BCDF E91677DFA15A

V březnu máme lyžařský výcvik a začíná nám bruslení.
Nám ty zimní sporty půjdou :-)
V matematice děláme násobení i čtení za pomoci programování robotických včel, tvoříme obdélníky, čtverce, trojúhelníky, hádáme sousední čísla.
Když jsme unavení, skládáme origami.
Sportu máme kupu. Lyžujeme, hrajeme pohybové hry na hřišti, pokračuje výcvik bruslení.
Tvoříme vázu, ovečku, učíme se popis pomocí zvířátek, čteme pomocí PC hry, děláme stopy zvířat a poté vymýšlíme příběhy o tom, jak se potkají dvě zvířátka, pomocí ptáků a ryb děláme Vennovy diagramy.
Naše smysly nelení a my hledáme věci podle materiálu a struktury.
V angličtině tvoříme knížku s rostlinou a přitom se učíme nová slovíčka.
Hrajeme rytmické hry- vytleskáváme, hledáme spolužáka se stejným rytmem, zpíváme a jeden z nás hledá ve třídě hračku podle hlasitosti, zkoušíme hry na ozvěnu, učíme se taneček.
Fotografie naleznete zde březen
0882F7FC 0D7C 4F5F 8C1D 8ECBF39A3BAE2BAA47B3 9AFC 40EA AA50 09F6C6AD6EA7

V únoru jsme započali nové pololetí.
Držíme se stále našeho zdraví a zdravotního stylu.
Zkoušíme naše smyslové orgány, hrajeme pohybové hry na sále, kde můžeme pořádně roztáhnout křídla. Hrajeme pohybové hry- na zvířátka, na jehly a gumy, závodíme v běhu aj.
Poznáváme hudební nástroje podle zvuku, hrajeme rytmické hry a pomocí “beybladu” procvičujeme slovíčka v angličtině (hračky, části těla, aj.).
Procvičujeme násobilku s puclíkama, také cvičíme sčítání a odčítání, rovnost čísel, starší pracují s mapou či řeší úkoly s penězi. 
Ve čtení jsme v říši pohádek, zdokonalujeme se ve čtení nahlas a opakujeme skupiny ě.
 
Dokonce jsme si vyrobili i cup of tea, když je za okny taková zima.
Fotografie k nahlédnutí jsou zde únor
57CECC43 A5AF 4E98 84AE 26552B4815E2

Leden byl měsíc ve znamení lidského těla.

Hned po nástupu do školy jsme vyrazili na dopolední pouť obcí v rámci Tříkrálovské sbírky.
Ve škole jsme se dovídali v prvouce nové informace z oblasti zimních sportů a lidského těla.
Zimní sporty jsme předváděli a hádali.
V angličtině jsme si části těla ukazovali na sobě i na kartičkách.
Svá těla jsme rozpohybovali v hudební výchově, kdy jsme na tance Zuzana či Kateřin tanec tančili.
Opakovali jsme již probrané učivo a osvojovali si nové. Například jsme se učili šipkový zápis, plán staveb, druháci krychlové stavby a seznamovali se se slovem krát.
Dočítali jsme Maxipsa Fíka a rozečetli Zlobilky.
My mladší se učili číst skupiny s ě, druháci s nimi i pracovali.
V rámci lidského těla a zimních sportů jsme si vyrobili brusle s tkaničkou a také jsme v lednu chodili plavat.
Fotogalerie je k nahlédnutí zde: leden

8A04EF01 A4F3 4A97 AA9C C8D60E62944CE0DB8670 8C28 4FF1 A5A9 94280BCD575D

Listopad byl pro nás v českém jazyce ve znamení synonym, anonym, slov nadřazených, podřízených, mnohovýznamových, souřadných a ve znamení skládání vět k obrázkům. Spojujeme, čteme věty a přiřazujeme obrázky, učíme se samohlásky a souhlásky, které graficky znázorňujeme.
V matematice jsme skládali tvary z trojuhelniků, stříhali ubrousky dle předloh a napodobovali jsme zrcadlově sestavy z víček. 
V angličtině jsme kouzlili se světlem, vyráběli jsme společně duchy a v tělocviku jsme pilovali kotrmelce a jiné cviky a pohybové dovednosti.
V prvouce jsme se učili o vodě (koloběh, úspora) a na konci nás čekala i pohádka o koloběhu vody v přírodě.
Začátkem prosince jsme adventně přivítali vánoční čas, při procvičování učiva jsme si stihli říci o významu adventu, významu svící, zkoušeli jsme na vánoční vystoupení, tvořili na jarmark, vyprávěli si vánoční příběhy, zpívali a měli jsme se hezky.
Zde se můžete podívat na více fotografií z listopadu: listopad v I. třídě a prosince: prosinec v I. třídě
CCD5F5A3 01AB 4688 8CA0 BC50003246472C7541E8 01B7 4955 B36A 1E58D615BD04FDD33577 E3DC 4157 9CCE 95E0915E55F4BDCE3522 6BAC 40E9 B8E8 673563212BE8

My druháci na koberci pomocí barevných víček tvoříme všechny různé kombinace a pracujeme s rozličnými tvary na podlaze, které pak zapisujeme do pracovních sešitů.
Při ČJ skládáme názvy měst z písmen, abychom si zopakovali, kde se píšou velká písmena.

My prvňáci v lavicích skládáme kostky podle obrázků a počítáme do 10 - např. pomocí karet.

Společně pak stavíme stavby z kostek- komíny za zády, v kruhu- kdo, postaví větší komín a taky pak velké stavby, kdy hádáme, co by to mohlo být.

Taky zkoušíme stavět z víček opak toho, co náš spolužák. Umíme tvořit pomocí párátek a hrášku různé stavby.

Učíme se slova protikladná.

Při výchovách jsme si po cestě na fotbalové hřiště zopakovali základy silničního provozu, značky, na hřišti si zahráli pár her a po cestě zpět jsme si nasbírali listy na frotáž. Taky jsme tvořili draky.

Skákali jsme do dálky, do výšky, přes překážky.

Hrajeme hru na babu ve dvojicích s kruhem, umíme semafor při běhání- červená stůj, zelená utíkej, žlutá dřep a naučili jsme se hru s kloboučky na houby a houbaře.

Učíme se spolupráce při skupinových pracích a pracujeme samostatně a respektujeme spolužáky při práci.

Konec října jsme zakončili učením s příměsí Halloweenu, tedy Strašidelným bingem a vyráběním duchů.

Koukněte na nás

Tak zase v listopadu

DC37D797 52F4 4C29 985C A9D97E9782BF

8EA7EA45 CEB5 46E5 BA06 2F6D1DB7EE16

CF6331A0 346D 4189 90C0 21E5292B883D

Září pomalu končí a my jsme toho zažili, prožili a poznali mnoho.
Paní učitelka nám ukázala kouzlo obrázkového čtení při pletení pavučiny.
Tvoříme si vlastní mapy.
V hudební výchově jsme hráli na hudební nástroje.
Anglicky opakujeme barvy, píšeme oblouky, stříháme a lepíme k sobě. Taky čteme a přiřazujeme domino.
Na tělocviku se určíme vést rozcvičku, chodit na chůdách a zkoušíme další pohybové aktivity.
Počítáme, vybarvujeme, stavíme stavby podle učebnice, skládáme lodičky podle ukázkové předlohy, čteme Maxipsa Fíka.
Paní učitelka nás naučila novou píseň. Taky vymýšlíme v družstvech takové písničky, které obsahují určitá slova-např. Strom,čast těla, ptáček aj.
Opakujeme anglicky zvířata, zkouším prostředí Autobus v matematice a zase cvičíme.
Dokáže se v tělocviku i při běhu učit, třeba při pohybové soutěži třídíme odpad (běh k "popelnicím s odpadkama"-modré,žluté misky).
Seznámujede se třídním motiv. plánem -Kocour vavřinec-čtení z knihy. Vavřinec hlídá, zda dodržujeme všechna pravidla třídy. Pokud ano dostaneme obrázek do svého deníku, abychom mohli řešit detektivní případy.
 
Koukněte na nás v odkazu, jak se nám v září vedlo, přibylo více fotek a v říjnu se zase ozveme.

C666DF6C 9DE6 4B16 93AD 994B6E3AAC78D7BBAAA2 0A74 492C 9047 E94F330E5FAEF1F94237 D4A4 4D16 A5A4 B7232EC8A424AEFA2B9D 5680 4A1C 9E8A BCD32CC827597127D119 771D 4F55 AE9C 45E0ECE6C0C9B6958DD2 2BD8 4B7E 9376 242FF821E1FC7EC60D6B 24EB 4126 9F57 18A0878E4A01249AEFED 716C 4417 A2E4 C4B98AEF6D89

S novým kalendářním rokem jsme se pustili do práce s velkým nadšením. A stihli jsme toho opravdu hodně.

Tématem ledna se stalo povídání o emocích - v rámci ranních kruhů jsme rozebírali různé situace, v nichž se ocitají tučňáci na kartičkách - kdy mají radost, kdy jsou smutní, kdy mají vztek, strach, anebo kdy se můžou cítit úplně uvolněně a v klidu. Zjistili jsme, že na jednu situaci se dá pohlížet z mnoha pohledů a také že každý ji můžeme vnímat jinak a každé vnímání je v pořádku, protože emoce jsou jenom naše. Na tato povídání navazovaly i relaxace při čtenářských dílnách a společné čtení knihy Barevná příšerka. Ta totiž mění svoji barvu podle toho, jakou emoci zrovna cítí. Společně jsme pak příšerce pomáhali její emoce třídit. Další týden na to navazovala epizoda s barevnou příšerkou ve škole - o tom, jak se její pocity můžou v průběhu dne měnit.

Prvňáci pracovali na posledních uvolňovacích cvicích, protože od dalšího měsíce už nás čekají písanky a psaní písmenek. V matematice využíváme pomůcky, abychom si dokázali vše dobře představit. U toho trénujeme spolupráci ve dvojicích - rozdělení práce a vzájemnou domluvu.

Třeťáci došli ve vyjmenovaných slovech už k těm po S. Společně jsme se před vysvědčením snažili dobrat toho, co všechno je "schováno" ve známce, která bude na vysvědčení. Pořád společně hledáme způsoby, jak ověřovat, že probírané učivo všichni zvládli.

Nechybí ani fotky z hodin hudební výchovy, tělocviku a výtvarné výchovy.

Další měsíc naší společné práce - první ročník trénoval krokování, evidenci tabulkou, skládání z dřívek a další dovednosti. Prvně se v matematice potkali s prostředím Dětského parku, který je přípravou pro orientaci v schématech.

Třeťáci, kteří už toto prostředí znají, jim připravili park na koberci, aby si prvňáci mohli na vlastní nohy vyzkoušet "cestu z bodu A do bodu B".  

Třeťáků je v ročníku jen 5, o to je důležitější jejich spolupráce a soudržnost. Takhle zjišťovali, co jim při spolupráci vyhovuje nejvíce, aby dosáhli požadovaného výsledku a ještě se u toho všichni cítili dobře.

Prvňáčci už také aktivně skládají slova z písmenek.

Pár fotografií z hudební výchovy s paní učitelkou Janou:

Něco z tělocviku v tělocvičně, než začalo plavání:

A v závěru listopadu jsme přivítali advent povídáním o naději - což je také jméno první adventní svíce.

Tyto a ještě další fotografie z listopadu najdete v albu ve fotogalerii.

V říjnu jsme se snažili využít dny, kdy se dala část výuky ještě trávit venku. Školní hřiště jsme tak využili nejen při tělocviku, ale i při češtině či matematice. Prvňáci například při běhací hře štafetově hledali pod kloboučky písmenka, aby z nich složili předepsaný řetězec písmen. Třeťáci si procvičovali na hřišti sčítání pod sebou a další. Při tělocviku jsme se zaměřili na atletické průpravy nízkého startu na sprint a techniky hodu míčkem. Další fotografie zachycují spolupráci dětí při úklidu po psaní do krupice. Také jsme v tomto měsíci začali oveřovat, co už všechno umíme - nejčastěji pomocí knížečky s gradovanými úlohami (to znamená, že děti řeší knížečku od první strany a s každou další stranou roste náročnost úlohy). Na konci dne pak většinou relaxujeme při nějaké tvořivé činnosti - děti zaujala hra "Piccaso", kde mají pomocí geometických tvarů znázornit nalosované obrázky, aby pak další spolužáci mohli hádat, který výtvor patří ke kterému zadání.  Při čtenářských dílnách jsme se zabývali příběhem o chlapci-pasáčkovi, který si vymýšlel a volal, že jeho stádo napadli vlci, i když to nebyla pravda, a ztratil tak důvěru lidí. Ti mu nakonec nepřišli na pomoc, když to doopravdy potřeboval. Společně tak otevíráme i témata jako co to znamená někomu věřit, proč lidé lžou a jestli je nějaké řešení, když nechci někomu říct pravdu. Příběh si děti dobře pamatují, následující hodinu pak jeho záchytné body znázornily pomocí obrázkové osnovy.

Máme za sebou první společný měsíc. Vzájmně se poznáváme, zjišťujeme, jak co nejlépe společně pracovat. Děti v prvním ročníku uvolňují ruce pro psaní a trénují správné držení tužky. Také poznávají různá manipulativní prostředí v matematice. Třeťáci opakují učivo předchozího ročníku a zdokonalují se v pomoci sobě navzájem, když společně kontrolují práci, kterou udělali, případně sami hledají, kde se stala chyba. Krásným závěrem je pak vždy konec týdne, kdy společnými silami vyhodnocujeme cíle v týdenních plánech - třeťáci při tom pomáhají prvňákům, kteří si ještě týdenní plány sami nepřečtou.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz