O práci ve třídě

Den vždy začínáme na koberci v kruhu rozhovorem o všem, co nás trápí, co nás těší, o tom, co je dnes nového. Žáci pak pracují v jednotlivých centrech rozděleni podle ročníků. Velký důraz klademe na vzájemnou spolupráci žáků v jednotlivých centrech ale i mezi dětmi z různých ročníků.

Vyučování probíhá ve dvou dvouhodinových celcích, které nám umožňují měnit činnosti častěji podle věku žáků a podle náročnosti práce. Střídáme činnosti náročnější s vyprávěním, hrami, výtvarnými činnostmi tak, abychom udrželi pozornost žáků co nejdéle. Snažíme se do výuky zapojit také hodně pohybových her a aktivit v rámci různých vyučovacích předmětů, při kterých si také procvičujeme probíranou látku.

Spoustu dovedností i návyků získávají žáci pozorováním, formou her. Snažíme se, aby se žáci učili najít si informace sami ať již v různých knihách, na internetu nebo z výukových programů.

Žáci v prvním ročníku jsou hodnoceni slovně. K hodnocení nám dobře slouží týdenní plány. Z nich mohou rodiče vyčíst, co se jejich dítěti daný týden podařilo, a co je potřeba docvičit.

Díky týdenním plánům se žáci učí plánovat si svou práci. Domácí úkoly odevzdávají v pátek a je tedy na nich, kdy si je udělají.

Snažíme se ve třídě navodit přátelskou atmosféru, ve které se nám všem dobře pracuje, ve které je nám dobře, ve které se dokážeme s ostatními (i s paní učitelkou) podělit o své radosti i starosti.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz