3. třída

Náš den začínáme obvykle krátkým povídáním v kruhu na koberci o zážitcích, radostech a starostech, které přináší běh života. Pokud se objeví nějaký problém, snažíme se ho společně rozebrat a vyřešit. Pochválíme, co se nám povedlo, oslavíme úspěchy. 

Při výuce pracujeme samostatně nebo v různě sestavovaných skupinách..

Mimo učebnice a pracovní sešity je našim zdrojem vědomostí také internet a počítačové výukové programy. Neučíme se zpaměti fakta, ale vyhledáváme informace a snažíme se dávat je do souvislostí.

Učíme se v blocích, které jsou prokládány různými činnostmi. Učíme se plánovat zadanou práci, proto dostáváme týdenní plány.. Na konci týdne vyplníme hodnocení, které nám pomáhá pojmenovat to, co se za týden povedlo, nepovedlo a co by se dalo zlepšit.

Každé úterý plníme tzv. samostatnou práci, kdy dostaneme zadání s příslušným počtem úloh z matematiky a českého jazyka a je pouze na nás, jak si rozvrhneme čas a práci vypracujeme. Pokud máme hotovo, máme k dispozici další činnosti k rozvoji - hlavlamy, rozvojové hry apod.

Snažíme se získávat a rozvíjet i základní studijní návyky, být ohleduplní k druhým a navzájem si pomáhat. Také tvoříme individuální nebo skupinové projekty na různá témata.

Po celý rok hrajeme celotřídní hru "Knoflíkáři". Do vlastnoručně vyzdobených měšců střádáme knoflíky, které nám dají p. učitelky jako odměnu za dobrou školní práci nebo za něco, co jsme udělali navíc pro ostatní. Je to vlastně takové průběžné hodnocení té naší práce. Totiž – nejen, že knoflíky dostáváme, taky je vracíme, když se nám „povede" něco ne právě správného.

Jednou za týden "účtujeme", tzn. že kdo chce, odevzdá p. učitelce počet knoflíků podle toho, o kolik se chceme ve školní hře posunout. Jakým tempem se posuneme, záleží na každém. Za každé dva knoflíky máme jedno posunutí kupředu v naší celoškolní hře. Knoflíky vrácíme zpět do školní truhličky, aby byly stále v oběhu.

Samozrejmě, že cesta naší celoškolní hrou může postupovat kupředu i nezávisle na knoflíkách. 

Co v naší třídě děláme, se můžete podívat v sekci: Aktuálně ze 2. třídy.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz