Projekty

Tak se stalo - cestičku ke studánce v lese někdo bezohledný poničil! Pojďme ji vyspravit - pak se ke studánce dostaneme a budeme moci obdivovat její krásu............Splníme úkoly ........ a dostaneme za to kamínky.... a těmi tu cestičku vyspravíme..... a ......

Povedlo se!

Dnes jsme zkoumali, co se děje pod povrchem země. Stromy jsou svými kořeny propojeny a tvoří rodiny. V centru je mohutný  mateřský strom a kolem něho jsou další. Ve stromových rodinách navzájem komunikují a  pomáhají si - jejich kořeny proudí živiny tam, kde  jich je potřeba. 

 

Setkávání málotřídek má svoji "anglickou" část u nás ve škole. Přivítali jsme děti z Jarošova, Popelína, Velké Lhoty a Starého Města. Soutěžili jednotlivci a týmy. V dobré náladě dopoledne rychle uteklo a ti, kteří přijeli s trémou ze soutěže, odjížděli - doufáme - s radostí ze svých výkonů. Je přece prima se přátelsky porovnat s ostatními. Z našich dětí byla úspěšná Anička - ve své kategorii v jednotlivcích získala druhé místo, a Honzík - ve své kategorii byl třetí.

Na podzim se ukládá příroda k zimnímu klidu. Malé stromečky potřebují živiny, aby přečkaly zimu. A to byl náš úkol -  tyto "živiny" získat splněním týmových úkolů. Někdy to bylo zatraceně obtížné se ve skupině dohodnout a úkol zvládnout! Když jsme prošli všechna stanoviště, vytvářeli jsme obraz stromu a názvy získaných látkek jsme připevnili na strom do míst, kde byly látky potřeba.

Dnešní dopoledne jsme se vrátili o 100 let v čase zpátky. Dozvěděli jsme se, jak to bylo s naší republikou na úplném začátku. Zahráli jsme si na špiony a vytvořili jsme postup rozšifrování tajných zpráv.  Také jsme poznali ty nejdůležitější osobnosti, které se o vznik našeho státu zasloužily. Vše pro nás krásně připravil Vítek, který studuje dějepis na vysoké škole.Děkujeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesem a životem v něm se zabýváme nejen jako Strážci lesa. Přijela za námi pracovnice společnosti "Hamerský potok" a přivezla s sebou hry a soutěže o životě v lese. Prožili jsme prima dopoledne venku - slunce hřálo báječně a o to víc se nám tento způsob dozvídání se nových informací  líbil. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

„V té dávné době, v níž začíná vypravování o starém a památném lese, byla naše země Českým královstvím. Kolem hranic bylo toto království chráněno nepřístupným hvozdem. Tím vedly do sousedních zemí úzké cesty, po kterých se mohli vedle sebe projet dva jezdci na koních nebo naložený kupecký vůz.
Tento mohutný, rozsáhlý les poskytoval domov mnoha zvířatům, ptákům, pavoukům i různému hmyzu. Vedle sebe žilo mnoho živočichů a rostlin, pro které byl les bezpečným domovem, sloužil jako obživa a dodával pocit bezpečí…
Hluboké lesy v dávných časech pokrývaly většinu království, avšak již v těchto dobách lidé stavěli své příbytky z dřeva a na vykácených místech začaly vznikat osady. Jak lidí přibývalo, osady se zvětšovaly a les se začal stávat čím dál více potřebným i pro člověka..
Staré přísloví praví, že kdo chce lesu porozumět, měl by se ho nejdříve naučit poslouchat.
Pojďme se vrátit zpět do minulosti - do časů království. Pojďme společně naslouchat zvukům lesa.  Pojďme si vytvořit svůj vlastní tajemný, mohutný, silný, kouzelný hvozd, kde se budeme cítit nejen my, ale i jiní obyvatelé lesa bezpečně a příjemně.....“  Toto praví kniha: Tajemství starého dubu, Marie Hrušková,2007.

Pro úvodní část naší celoroční hry byl inspirací příběh stromu z písně "Strom" (folková skupina "Popelky" z Litvínova tu píseň v roce 1977 složila a hrála). Je to o tom, že byl zbytečně pokácený jeden strom.....

Fotografie v sekci "Fotografie ZŠ" vám napovědí, jaký příběh jsme vytvořili my.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz